Yrkesetiske retningslinjer helsefagarbeider

Date: Jul 2018 Postet av on helsefagarbeider, retningslinjer, yrkesetiske

helsepolitiske utvikling både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 2.5 Sykepleieren respekterer pasientens rett til selv å forta valg, herunder å frasi seg sin selvbestemmelse. Målet med retningslinjene er å bevisstgjøre

Tags: helsefagarbeider, retningslinjer, yrkesetiske

→ mer