Tomtefesterforbundet

Date: Jul 2018 Postet av on tomtefesterforbundet

en «fair balance» mellom partene. Foreslå tiltak om lovendringer som vil gjøre det lettere å innløse festetomter og som vil motivere bortfester til å ville innløse, for eksempel mulighet

Tags: tomtefesterforbundet

→ mer