Slaktevekt sau

Date: Aug 2018 Postet av on sau, slaktevekt

å bruk i kjøtproduksjon, kan ein inseminera kviga og la ho gå med ammekalv fram til slakting ved ca 30 månaders alder. Men då går det med ca FEm

Tags: sau, slaktevekt

→ mer