Uio rettsvitenskap

Date: Jul 2018 Postet av on rettsvitenskap, uio

forståelse av nasjonal og internasjonal rett hvordan nasjonal rett påvirkes av internasjonale rettssystemer som EU-retten, EØS-retten, internasjonale menneskerettigheter og annen folkerett hvordan juridisk argumentasjon varierer på ulike rettsområder

Tags: rettsvitenskap, uio

→ mer