Gjøvik ntnu

Date: Jul 2018 Postet av on gjøvik, ntnu

de ønsket en sammenslåing med HiST, HiÅ og HiG. Det samme gjør studentprest Anne. Det skal være kort vei mellom studenter og ledelse, lokalt som sentralt i Trondheim, sa

Tags: gjøvik, ntnu

→ mer

Ta opp eksamen ntnu

Date: Jul 2018 Postet av on opp, ntnu, eksamen

lage et felles tilbud av nettbaserte hjelpemidler til skriftlig eksamen i videregående opplæring. Husk å vise til hvilke kilder du bruker. SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3, sPR3020 Reiseliv og

Tags: opp, ntnu, eksamen

→ mer

Ntnu teknologi

Date: Jul 2018 Postet av on teknologi, ntnu

myntsamling ble grunnlagt rundt 1840 og består av rundt 50 000 mynter, medaljer, pengesedler og sjetonger. Omtale av utstillingen Dødelig handel Museets oversikt over, og lenker, til nettutstillingene dyr

Tags: teknologi, ntnu

→ mer

Reguleringsteknikk ntnu

Date: Jul 2018 Postet av on reguleringsteknikk, ntnu

teknologi var det på 5,3 prosent. Bruker for lite tid, tengesdal sier at faget også inneholder teoriøvinger og laboratoriearbeid. Den manglende innsikten i teknisk-naturvitenskapelig undervisning fra slike som

Tags: reguleringsteknikk, ntnu

→ mer

Kompendium ntnu

Date: Jul 2018 Postet av on ntnu, kompendium

improving the airport, helped by thousands of Norwegian workers, within weeks having built a new runway. K 134 MB.0 M 996.1.4 k 67 k 40 k Feb k 51

Tags: ntnu, kompendium

→ mer

Sosionom ntnu

Date: Jul 2018 Postet av on sosionom, ntnu

sosionom- og barnevernspedagogmiljøene fra tidligere HiST og fagmiljø innen sosialt arbeid og funksjonshemmingsforskning ved gamle ntnu. Utdanningen kvalifiserer til tittelen sosionom, og er rettet mot barn, unge og familier

Tags: sosionom, ntnu

→ mer

Ntnu ub

Date: Jul 2018 Postet av on ntnu

at leger får advarsler, er ofte klage fra pasienter eller pårørende. Meldingen var allerede sendt. Autorisasjon og lisens: Hva er forskjellen? I hear more evidence that the conversation between

Tags: ntnu

→ mer

Ntnu spesialpedagogikk

Date: Jul 2018 Postet av on spesialpedagogikk, ntnu

Backer, UiO). Dokumentet bygger på en europeisk konsensusundersøkelse fra 18 europeiske land, og inneholder anbefalinger om palliativ omsorg for mennesker med utviklingshemming. Spørsmålet er; hva kan hver og en

Tags: spesialpedagogikk, ntnu

→ mer