Autoimmun hepatitt

Date: Aug 2018 Postet av on hepatitt, autoimmun

stille diagnosen må andre lignende leversykdommer først utelukkes som årsak til prøvesvarene. Hepatitt A blir aldri kronisk. Hva er utsikten for fremtiden? Ubehandlet vil pasientene i løpet av

Tags: hepatitt, autoimmun

→ mer

Hepatitt b smittemåte

Date: Aug 2018 Postet av on hepatitt, smittemåte

kommer i kontakt med eget blod. Transmisjonsraten ved stikkuhell er lav (ca. Virus, patogen, infiserer leverceller, kronisk bærende 5 av voksne og 95 av barn blir ikke kvitt det.

Tags: hepatitt, smittemåte

→ mer

Hepatitt

Date: Aug 2018 Postet av on hepatitt

men vil fordyre reisevaksineringen, og man må møte frem to ganger før avreise, med en måneds mellomrom. Personer med påvist kronisk infeksjon bør tilrås ikke å drikke alkohol, alternativt

Tags: hepatitt

→ mer