Autoimmun hepatitt

Date: Aug 2018 Postet av on hepatitt, autoimmun

stille diagnosen må andre lignende leversykdommer først utelukkes som årsak til prøvesvarene. Hepatitt A blir aldri kronisk. Hva er utsikten for fremtiden? Ubehandlet vil pasientene i løpet av

Tags: hepatitt, autoimmun

→ mer