Altinn skatteetaten no

Date: Jul 2018 Postet av on altinn, skatteetaten

feilopplysninger, er leveringsfristen. Det er som hovedregel slik at det kun er kontoer som vedkommende selv eier, man kan få tilbakebetalt skatt. Skatteoppkreveren har normalt mulighet for å

Tags: altinn, skatteetaten

→ mer